Bistand ved kjøp av båt
Rådgivning ved kjøp og salg
VI bistår med kjøp og salg av fritidsbåter.
Vi utarbeider kontrakter og tilstandsrapporter som vil være en vurdering av båtens  markedsverdi  og teknisk tilstand.
Det kan være mange årsaker til at man ønsker bistand i forbindelse med kjøp eller salg av båt.

Ta kontakt med oss slik at vi kan komme fram til en god løsning for deg.
Vår lange erfaring og kunnskap om båt er din trygghet ved kjøp.