Verdivurdering av din båt!
Verdivurdering Båt
Vi lager en verdivurdering av din båt vurdert ut fra dagens marked.

Dette kan bidra til et hyggelig og vellykket båtsalg.

Når man skal ut og markedsføre sin båt for salg gir det postivt signal til alle kjøpere; erfarne og urefarne, at man ønsker å være åpen og ærlig i en salgssituasjon - dette vil bidrag til tillit mellom kjøper og selger.

Man kan legge frem et dokument fra en nøytral fagmann som har gitt en vurdering av båt og verdi sett i forhold til båtens tekniske og kosmetiske tilstand relatert til dagens markedsverdi.

Ta kontakt for en båtprat!